Pia Törnell

< Tillbaka

Pia Törnell arbetar som produktdesigner och keramiker. Arbetet spänner från det praktiska och funktionella i de industriellt tillverkade bruksföremålen, till att i friare former närma sig ett rent konstnärligt uttryck.
Språket är konsekvent och avklarnat. I ett visuellt och funktionellt sökande utforskar hon lösningar och gestaltningar som känns samtidigt både nya och självklara.

Under åren har arbetet inneburit designuppdrag för bland annat Rörstrand, Arabia, Hackman, Design House Stockholm och Skrufs Glasbruk. I den offentliga miljön har Arkitekturmuseét, Konradsbergs Lärarhögskola och Hässelby Gårds Tunnelbanestation, alla i Stockholm, fått konstnärliga gestaltningar i hennes namn. Hon har också deltagit i ett antal utställningar, både i Sverige och internationellt, med unika keramiska objekt.

www.piatornell.se